هزینه برای ارسال پول چه مقدار است؟

هزینه برای ارسال متفاوت است نظر به اینکه از کجا و به کجا پول ارسال میکنید. شما میتوانید تمام هزینه ها را واضح هنگام ارسال پول تماشا کنید.

 

آیا این مطلب مفید بود؟
از 121 نظر دهنده 78 این مطلب را مفید یافته اند