آیا Transfer Galaxy یک بانک است؟

Transfer Galaxy یک بانک نیست بلکه یک موسسه پرداخت مجاز است که تحت نظارت سازمان نظارت مالی سوئیدن (Sw. Finansinspektionen) است.

ما مجاز به ارسال پول از مشتریان در سراسر EEA (همه کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین ایسلند ، لیختن اشتاین و نروژ) به سراسر جهان هستیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 12 نظر دهنده 10 این مطلب را مفید یافته اند