چه مقدار پول حداقل می توانم از طریق Transfer Galaxy ارسال کنم؟

حد اقل مقدار پول فرق میکند نظر به مملکت که شما ارسال میکنید. شما میتوانید مقدار پول را در ”ارسال برای” بنویسید بعد برای شما معلوم میشود که میتوانید ارسال کنید یا خیر.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 30 نظر دهنده 19 این مطلب را مفید یافته اند