پول نقد چگونه کار می کند؟

به سادگی تحویل پول نقد را به عنوان روش تحویل انتخاب کنید. هنگامی که پرداخت شما انجام شد، هر دو فرستنده و گیرنده یک پیام متنی با دستورالعملهای نقدی دریافت و کد پرداخت دریافت می کنند.

برای جمع آوری یک انتقال، گیرنده نیاز به (i) شناسه معتبر عکس که نام کامل آن را نشان می دهد و مطابق با جزئیات وارد شده توسط فرستنده است و (2) کد پرداخت، که در پیام متنی بیان شده است.

لطفاً همچنان توجه داشته باشید: در ماه می 2020 ما با شرکای جدیدی در کشورهای ذیل شروع به کار کردیم: مصر، اردن، مراکش، پاکستان، قطر، ترکیه، امارات اربی و یمن. برای بررسی اینکه عزیزان شما به یکی از مکانهای دریافت پول نقدی فعلی ما بروند، کشور مورد خود را در اینجا انتخاب کنید تا لیست کامل مشاهده کنید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 9 نظر دهنده 5 این مطلب را مفید یافته اند