چگونه میتوانم شناسنامه خود را بارگذاری کنم؟

قبل از اینکه بتوانید سند شناسنامه خود را بارگذاری کنید، باید ثبت نام کنید و ایمیل خود را تأیید کنید.

ما آموزش های ویدئویی را برای کمک به شما در روند بارگذاری شناسنامه شما ایجاد کرده ایم.

اگر از برنامه ما برای بارگذاری شناسه خود استفاده میکنیداینجاکلیک کنید

اگر از وب سایت ما برای بارگذاری شناسنامه خود استفاده مکنیداینجاکلیک کنید

آیا این مطلب مفید بود؟
از 59 نظر دهنده 46 این مطلب را مفید یافته اند