اگر هنوز کد پرداخت را دریافت نکرده باشم چه باید بکنم؟

اگر شما کُد پرداخت خود را تا هنوز در زمان تحویل مورد انتظار آن دریافت نکرده اید٫ لطفً به شخص گیرنده اطلاح دهید تا با بخش خدمات مشتریان ما به تماس شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 24 نظر دهنده 15 این مطلب را مفید یافته اند