کدام کارت ها را Transfer Galaxy قبول می کند؟

ما Visa و Mastercard صادر شده در کشورهایی که در آن فعال هستند را می پذیریم. لطفاً مطمئن باشید که کارت خود را در هنگام انتقال پول استفاده میکنید بخاطر یکه نام شما در کارت و حساب در شرکت ما باید یکی باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 1 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند