گیرنده من چه موقع باید پول نقد را دریافت کند؟

برای جمع آوری یک انتقال پول نقد، گیرنده شما باید:

- شناسه عکس معتبر که نام کامل آن را نشان می دهد، این باید با جزئیات ارائه شده برای انتقال مطابقت داشته باشد

- کد پرداخت، به وسیله ی متن به گیرنده خود ارسال می شود، زمانی که پرداخت برای جمع آوری در دسترس است

مهم است که قبل از ایجاد یک انتقال مطمئن شوید که شماره تلفن, اسم و ولد آن با تذکره و یا پاسپورت آن مطابقت داشته باشد. .

آیا این مطلب مفید بود؟
از 3 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند