چرا وصول کننده پول نمی تواند پول را برداشت نماید؟

اگر گیرنده شما نمی تواند پول دریافت کند، لطفا مطمئن شوید که:

- کد پرداخت ارائه شده به بانک درست است.

- اسم و مشخصات شخص وصول کننده با تذکره و یا پاسپورت یکسان باشد.

- وصول کننده پول شما در محل و یا بانک درست رفته باشد.

- اگر نام ارائه شده در انتقال نادرست باشد، لطفا در اسرع وقت با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

لطفاً همچنان توجه داشته باشید: در ماه می 2020 ما با شرکای جدیدی در کشورهای ذیل شروع به کار کردیم: مصر، اردن، مراکش، پاکستان، قطر، ترکیه، امارات اربی و یمن. برای بررسی اینکه عزیزان شما به یکی از مکانهای دریافت پول نقدی فعلی ما بروند، کشور مورد خود را در اینجا انتخاب کنید تا لیست کامل مشاهده کنید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 14 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند