آیا میتوانم برای تقاضای دوستم با استفاده از حساب شخصی خود پول بفرستم؟

نخیر٫ متأسفانه این ممکن نیست که عوض شخص دیگر با استفاده از حساب خود پول بفرستید. این بخشی از شرایط و ضوابط ماست تا بتوانیم خدمات به همه بشکل امن و مهفوض ارائه دهیم.

این بدین معنیٰ است که شما فقط باید از کارت یا حساب بانکی خود استفاده کنید.
همچنین ارسال پول که آنها به حساب شما ارسال کرده اند مجاز نیست.

دوست شما برای افتتاح حساب به Transfer Galaxy همیشه خیر مقدم هستند!

آیا این مطلب مفید بود؟
از 49 نظر دهنده 34 این مطلب را مفید یافته اند