چرا نمیتوانم به یک کشور مشخص پول ارسال نمایم؟

Transfer Galaxy انتقال پول را به بسیاری از کشور ها ارایه میدهد و همیشه کشور های جدبد را اضافه میکنیم. اگر ما امکانات ارسال پول را به کشور که شما میخواهید را نداشته باشیم٫ ما را در رسانه های اجتماعی تعقیب کنید چرا که ما همیشه مملکت های جدید را اعلان میکنیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 132 نظر دهنده 59 این مطلب را مفید یافته اند