ارسال پول با Transfer Galaxy چه مقدار هزینه دارد؟

هزینه دقیق و نرخ ارز بسته به مکانی که می خواهید پول را به آنجا و از آنجا بفرستید، متفاوت است و همچنین تحویل و روش را انتخاب می کنید. با انتخاب یک مکان، مبلغ و روش تحویل می توانید هزینه و نرخ ارز تضمینی ما را به وضاعت نشان دهید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 48 نظر دهنده 17 این مطلب را مفید یافته اند