چگونه می توانم برای مبلغ انتقال خود را پرداخت کنم؟

شما می توانید پرداخت خودرا یا با کردت/دبت کارت یا با پرداخت مستقیم بانکی انجام دهید. Transfer Galaxy هم Visa و MasterCard را قبول میکند.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 3 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند