ارسال پول چه مدت را دربر میگیرد؟

در بیشتر موارد, انتقال پول توسط Transfer Galaxy ثانیه ها را در بر میگیرد.

در حساب موبایل: در عرض چند ثانیه.

برداشت نقدی: در ثانیه ها.

ممکن است موارد وجود داشته باشد که خارج از کنترول Transfer Galaxy باشد و اثر بالای انتقال پول شما کند، از قبیل عدم دسترسی شبکه های تلفن همراه. اگر مشکلی دارید، لطفاً با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 16 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند