ارسال پول چه مدت را دربر میگیرد؟

در بیشتر موارد, انتقال پول توسط Transfer Galaxy ثانیه ها را در بر میگیرد.

در حساب موبایل: در عرض چند ثانیه.

برداشت نقدی: در ثانیه ها.

ممکن است موارد وجود داشته باشد که خارج از کنترول Transfer Galaxy باشد و اثر بالای انتقال پول شما کند، از قبیل عدم دسترسی شبکه های تلفن همراه. اگر مشکلی دارید، لطفاً با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 7 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند