آیا پول نقد را قبول میکنید؟

Transfer Galaxy تنها انتقال پول دیجیتالی "از طریق دبت/کریدت کارت و یا از حساب بانکی” را قبول می کند، زیرا ما معتقدیم که بهتر از انتقال پول نقد است؛ ساده تر، سریع تر و امن تر.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 6 نظر دهنده 4 این مطلب را مفید یافته اند