شماره منحصر به فرد چیست؟

یک شماره خاص است که در وقت انجام انتقال پول برای شما داده میشود. هنگام تماس با خدمات مشتریان برای هر نوع مشکل میتوانید از آن استفاده نماید. شما همچنان میتوانید آنرا در ایمیل خود پیدا نماید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 50 نظر دهنده 34 این مطلب را مفید یافته اند