چرا سیستم عکسی از شناسه من را رد می کند؟

اینها اغلب اشتباهاتی هستند که هنگام گرفتن عکس از سند شناسایی شما انجام می شود:

• کل سند ID بر روی عکس قابل مشاهده نیست: اطمینان حاصل کنید که شامل تمام 4 گوشه سند باشد. قابل قبول است حاشیه اطراف سند شناسایی را ترک کنید.
• کیفیت عکس کافی: کیفیت عکس بد و متن قابل خواندن نباید اجتناب شود.
• جلوه های عکس: قبل از گرفتن عکس اطمینان حاصل کنید که فلش عکس خود را خاموش کنید. همچنین بررسی کنید که سند ID یا پسزمینه بازتاب نور را به دوربین نشان نمی دهد.
• عکس تحت یک زاویه قابل توجهی گرفته شده است: تصویر سند ممکن است درهم شکسته باشد. موقعیت نهایی دوربین درست در بالای سند است.
• فرمت های فایل پشتیبانی نشده: تصاویری از یک صفحه نمایش، تصاویر سیاه و سفید، فتوکپی ها، تصاویر و PDF ها همه رد می شوند.
• گم شدن پشت سند: مجوز های رانندگی و کارت شناسایی ملی نیازمند عکس هایی از جلوی و پشت سند است.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 8 نظر دهنده 4 این مطلب را مفید یافته اند