چطور میتوانم انتقالات خودرا تعقیب کنم؟

برای تعقیب و تماشاه کردن انتقالات خود٫ لطفً حساب خود را باز کرده و بعداً به "انتقالات من" کلیک کنید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 17 نظر دهنده 7 این مطلب را مفید یافته اند