چگونه می توانم بدانم وقتی انتقالم کامل شده است؟

هنگامی که پول ارسال و دریافت می شود، اطلاعیه ها توسط پیام و ایمیل دریافت خواهید کرد. شما می توانید پیشرفت انتقال خود را با ورود به حساب کاربری خود و کلیک روی "معاملات من" بررسی کنید. اگر در مورد تکمیل انتقال خود سؤالی دارید، لطفا با تیم خدمات مشتریان تماس بگیرید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 19 نظر دهنده 8 این مطلب را مفید یافته اند