چگونه می توانم بدانم وقتی انتقالم کامل شده است؟

هنگامی که پول ارسال و دریافت می شود، اطلاعیه ها توسط پیام و ایمیل دریافت خواهید کرد. شما می توانید پیشرفت انتقال خود را با ورود به حساب کاربری خود و کلیک روی "معاملات من" بررسی کنید. اگر در مورد تکمیل انتقال خود سؤالی دارید، لطفا با تیم خدمات مشتریان تماس بگیرید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 57 نظر دهنده 28 این مطلب را مفید یافته اند