آیا می توانم انتقالم را لغو کنم؟

برای لغو انتقال، لطفا در اسرع وقت با تیم خدمات مشتریان تماس بگیرید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 7 نظر دهنده 2 این مطلب را مفید یافته اند