چه باید کرد اگر انتقال تا حال در حساب بکسک مبایل من نیآمده باشد؟

اگر شما تا حال پول را در حساب بکسک مبایل خود در زمان تحویل مورد انتظار آن دریافت نکرده اید٫ لطفً شخص طعویل گر خود را اطلاع دهید تا آنها با بخش خدمات مشتریان ما به تماس شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 28 نظر دهنده 8 این مطلب را مفید یافته اند