آیا میتوانم توسط کارت شخص دیگر بپردازم؟

نخیر، متأسفانه پرداخت با استفاده از کارت شخص دیگر امکان پذیر نیست. این به این معنی است که ما به مشتریان خود یک سرویس امن و محفوض ارائه می دهیم، این بدان معنی است که ما فقط می توانیم پرداختهای مربوط به مشتریانی را که حساب خود را با ما تأیید کرده اند پردازش کنیم.

 

آیا این مطلب مفید بود؟
از 4 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند