آیا هزینه های اضافی برای پرداخت توسط کارت وجود دارد؟

هنگام پرداخت با دبت کارت هیچ هزینه اضافی وجود ندارد.

بعضی از صادرکنندگان کریدت کارت ممکن است هزینه ای را بپردازند زیرا انتقال به عنوان یک انتقال نقدی طبقه بندی میشود. هزینه آن، در صورت وجود، بستگی به شرایط و ضوابط کارت شخصی شما دارد و توسط Transfer Galaxy هزینه نمیشود.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 4 نظر دهنده 4 این مطلب را مفید یافته اند