"آیا می توانم با استفاده از حساب Trustly شخص دیگری پرداخت کنم؟ "

ما پولی را که می فرستیم از حساب بانکی خود شما می خواهیم. به عنوان یک موسسه تأمین مالی مجاز، ما باید اطمینان حاصل کنیم که هویت مشتریان ما را می شناسیم - و این شامل منبع بودجه هایی است که با آنها پرداخت می شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 2 نظر دهنده 1 این مطلب را مفید یافته اند