در کدام ممالک ذیل میتوانیم انتقال داشته باشیم؟

شرکت ترانسفرگلیگسی فعلاً بیشتر از ۳۰ کشور دنیا را برای حصول کننده در دسترس دارد. برای دریافتن کشور ها باید در صفه عمومی ترانسفرگلیگسی رفته و آنجا بر "ارسال برای" کلیک کرده کشور های مزکور باز میگردد.

ما فعلاً در تلاش برای علاوه کردن کشور های اضافی هستیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 6 نظر دهنده 4 این مطلب را مفید یافته اند