چگونه از کد تبلیغی استفاده کنم؟

در وب سایت Transfer Galaxy - این کد را در جعبه تبلیغاتی در صفحه پرداخت وارد کنید. سپس مبلغ کامل تبلیغی از کل مبلغی که پرداخت می کنید کسر می شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 73 نظر دهنده 51 این مطلب را مفید یافته اند