چگونه میتوانم یک انتقال پول را انجام بدهم؟

راه اندازی یک انتقال پول ساده است و می توانید در 3 مرحله ساده انجام بدهید.

1- دریافت کننده پول را انتخاب کنید: با تایپ کردن اطلاعات اولیه مانند نام، آدرس، شماره تلفن و کشور. دفعه بعد که شما انتقال پول انجام می دهید می توانید شخص را در لیست پیدا کنید .

2- کشور، نوع ارسال و مبلغ را انتخاب کنید: شما هزینه و نرخ ارز تضمین شده را به واضح دیده میتوانید.

3- پرداخت: شما می توانید با کریدت/دبت کارت یا مستقیم از حساب بانکی پرداخت کنید.

هنگام ارسال و دریافت پول ارسال کننده و دریافت کننده پیام یا ایمیل دریافت میکنند.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 49 نظر دهنده 38 این مطلب را مفید یافته اند