چگونه می توانم برای انتقال پول پرداخت کنم؟

شما می توانید با کردت / دیبت کارت و یا مستقیم از طریق حساب بانکی پرداخت کنید. Transfer Galaxy کارت های Mastercard و Visa را قبول می کند.

هنگام پرداخت با یک کارت اعتباری ممکن است هزینه پرداخت پیش پرداخت را بپردازید، بنابراین لطفا با ارائه دهنده کارت خود چک کنید.

Transfer Galaxy تنها انتقال پول دیجیتالی "از طریق دبت/کریدت کارت و یا از حساب بانکی” را قبول می کند، زیرا ما معتقدیم که بهتر از انتقال پول نقد است؛ ساده تر، سریع تر و امن تر.

بنابر دلایل امنیتی باید دانسته شود که پول از کجا پیدا میشود پیش از این که به خارج از کشور انتقال شود که این بسیار مشکل است در انتقال نقدی.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 15 نظر دهنده 7 این مطلب را مفید یافته اند