چرا کارت من رد شد؟

ممکن است کارت شما به چند دلیل رد شود. می تواند توسط بانک یا توسط TransferGalaxy رد شود به دلیل:

* معلومات نادرست- لطفاً بررسی کنید که اطلاعات کارت شما به درستی وارد شده است.

* بررسی امنیت بانکی - ممکن است بانک شما آن را به دلایل امنیتی رد کرد، به خصوص اگر این یک پرداخت غیر منتظره بود. لطفاً با بانک خود تماس بگیرید تا به آنها اطلاع دهید که در حال تلاش برای ارسال پول از طریق TransferGalaxy هستید.

کارت های پشتیبانی نشده - TransferGalaxyکارت های پیش پرداخت یا کارت های شرکت های شخصی را برای حساب های شخصی نه می پذیرد.

این کارت متعلق به شخص دیگری است - لطفاً اطمینان حاصل کنید که از کارت خود استفاده می کنید. نام کارت شما نیاز به مطابقت با نام در حساب TransferGalaxyشما دارد.

کارت در حساب دیگری TransferGalaxyاستفاده می شود - همانطور که فقط می توانید یک حساب برای هر شخص داشته باشید، همان کارت را نمیتوان در چندین حساب استفاده کرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند