اگر انتقال به کیف پول تلفن همراه من نرسیده است چه باید بکنم؟

اگر در مدت زمان تحویل مورد انتظار انتقال پول تلفن همراه دریافت نکرده اید، از فرستنده بخواهید با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 8 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند