پول نقد چگونه کار می کند؟

به سادگی تحویل پول نقد را به عنوان روش تحویل انتخاب کنید. هنگامی که پرداخت شما انجام شد، هر دو فرستنده و گیرنده یک پیام متنی با دستورالعملهای نقدی دریافت و کد پرداخت دریافت می کنند.

برای جمع آوری یک انتقال، گیرنده نیاز به (i) شناسه معتبر عکس که نام کامل آن را نشان می دهد و مطابق با جزئیات وارد شده توسط فرستنده است و (2) کد پرداخت، که در پیام متنی بیان شده است.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 7 نظر دهنده 4 این مطلب را مفید یافته اند