چرا وصول کننده پول نمی تواند پول را برداشت نماید؟

اگر گیرنده شما نمی تواند پول دریافت کند، لطفا مطمئن شوید که:

- کد پرداخت ارائه شده به بانک درست است.

- اسم و مشخصات شخص وصول کننده با تذکره و یا پاسپورت یکسان باشد.

- وصول کننده پول شما در محل و یا بانک درست رفته باشد.

- اگر نام ارائه شده در انتقال نادرست باشد، لطفا در اسرع وقت با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 2 نظر دهنده 1 این مطلب را مفید یافته اند