پول نقد چگونه کار می کند؟

انتقال پول نقدی توسط گیرنده شما می تواند به عنوان پول نقد فیزیکی از یک نماینده که با شرکت Transfer Galaxy قرارداد دارد برداشت نماید. Transfer Galaxy تنها با شرکای معتبر و بانک های سراسر جهان کار می کند.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 3 نظر دهنده 2 این مطلب را مفید یافته اند