آیا می توانم از کارت شخص دیگری پرداخت کنم؟

ما پولی را میفرستیم که از کارت خود شما باشد.

به عنوان یک ”موسسه پرداخت مجاز” ما باید اطمینان حاصل کنیم که هویت مشتریان ما را می شنا سیم و این شامل منبع بودجه های است که با آنها پرداخت می شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 2 نظر دهنده 1 این مطلب را مفید یافته اند