اگر هنوز کد پرداخت را دریافت نکرده باشم چه باید بکنم؟

اگر کد پرداخت خود را در مدت زمان تحویل مورد انتظار دریافت نکنید، لطفا از فرستنده بخواهید که با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 8 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند