اگر بانک Transfer Galaxy را تشخیص ندهد چه باید بکنم؟

از آنجاییکه شرکای محلی ما پرداخت های نقدی را به صورت محلی از طرف ما انجام می دهند، ممکن است نام Transfer Galaxy را ندانند.

لطفا به یاد داشته باشید که شناسه عکس، کد پرداخت و نام شریک محلی خود را که می توانید در متن پیدا کنید، وارد کنید.

اگر هنوز مشکلی دارید، لطفا از فرستنده خود بخواهید که با تیم خدمات مشتریان ما تماس بگیرد. فرستنده قادر خواهد بود کمک شما را برای شما ترتیب دهد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 4 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند