چطور میتوانم کشور که از آن پول ارسال میکنم را تبدیل نمایم؟

مشتریان جدید کشور را در وقت ثپت نام تعین میکنند. به دلایل امنیتی شما نمیتوانید کشور ارسالی را به صورت آنلاین تغیر دهید. اگر شما نیاز به تغیر کشور دارید لطفا با تیم خدمات مشتریان تماس بگیرید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 4 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند