آیا Transfer Galaxy نیاز به دانستن رمز و یا پاسورد من دارد؟

نخیر! Transfer Galaxy هیچ وقت درخواست و یا اجازه داشتن به ‌پاسورد شما را نخواهد داشت و همچنان بخش خدمات مشتریان ما هیچ گاهی از شما درخواست نخواهد کرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 2 نظر دهنده 2 این مطلب را مفید یافته اند