چرا من نیاز به ارائه شماره امنیت اجتماعی خودم به عنوان یک مشتری سوئدی دارم؟

مهم است که ما قادر به نگهداری سرویس Transfergalaxy برای همه مشتریانمان باشیم. همانطور که (BankID) ساده ترین و امن ترین روش شناسایی خود است این گزینه ترجیحی است که در آن موجود است. برای استفاده از BankID باید شماره امنیت اجتماعی خود را وارد کنید.

TransferGalaxy هرگز اطلاعاتی را با هیچ مقام یا سایر ادارات دولتی به اشتراک نمیگذارد، مگر اینکه به طور قانونی مورد نیاز برای انجام این کار در رابطه با به عنوان مثال تحقیقات جنایی در رابطه با پولشویی یا تامین مالی تروریستی.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند