آیا Transfer Galaxy برای شرکت ها و سازمان ها ا پول ارائه می دهد؟

ما در حال حاضر برای شرکت ها و سازمان ها پول انتقال نداریم. با این حال، همانطور که ما امیدواریم که در آینده نزدیک این کار را انجام دهیم، لطفا به ما یک پیام به support@transfergalaxy.com ارسال کنید و به ما اطلاع دهید که چه کسی هستید، بنابراین می توانیم در تماس باشیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 18 نظر دهنده 12 این مطلب را مفید یافته اند