اگر شکایت داشته باشم چه کار کنم؟

اگر شکایت دارید میتوانید با تیم خدمات مشتریان ما به تماس شوید و همچنان میتوانید به آدرس دفتر مرکزی ما پیام ارسال نماید. ما همیشه در کوشش هستیم تا هر نوع مشکل یا سوال شما را در اسرع وقت حل نمایم اگر پیام کتبی ارسال نماید در مدت ۱۵ روز کاری از زمان دریافت شکایت شما٬ یک پاسخ کتبی دریافت میکنید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 19 نظر دهنده 13 این مطلب را مفید یافته اند