Muxuu qaataheyga uusan u awoodin inuu ka qaato lacag wakiilka?

Haddii uu qaatahaaga uusan awoodin inuu qaato lacagta, fadlan hubi in:

- Koodka lacag bixinta ee la siiyey wakiilka uu sax yahay
- AQOONSIGA sawirka leh ee  qaatahaaga uu u dhigmo magaca ku qoran lacag  wareejinta / xawaalad dirida
- Qaatahaaga wuxuu joogaa meesha laga qaato lacagta caddaanka ah / kaashka ee saxda ah

Haddii magaca ku qoran lacagta la wareejiyey / xawaalada la diray ay sax ahayn, fadlan la xiriir kooxdeena Taageerida Macaamiisha sida ugu dhakhsaha badan. "

Fadlan ogow: Meey 2020 waxan shaqo la bilawnow shirkad cusub, taas micnaheeduna yahay in goobo cusub oo lacag qaadasho aan ku so darnay adeega wadamada: Egypt, Jordan, Morroco, Pakistan, Qatar, Turkey, UAE iyo Yemen. Si aad u hubiso in dadka aad jeceshahay ay uga qaadan karaan xarumaha qaadashada mid ka mid ah, dooro wadanka aad u diraysid halkan si aad aragto liiska oo dhan.

A fost util acest articol?
5 din 24 au considerat acest conținut util