Maxaan sameeyaa haddii aanan weli helin koodkeyga lacag bixinta?

Haddii aadan helin koodkaaga lacag bixinta wakhtiga lacag bixinta ee la filayo, fadlan weydii soo dirahaaga inuu la xiriiro kooxdeena Taageerida Macaamiisha.

Was this article helpful?
2 out of 4 found this helpful