Imisa muddo ayey qaadan soo celinta Trustly?

Marka joojinta la xaqiijiyo, dib u soo celinta waxaa lagu ridi doonaa 4-6 maalmood ee maalmaha shaqada gudahood, hase ahaatee, waxay ku kala duwan tahay iyadoo ku xiran  bangigaaga.

Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, fadlan ka hubso bangigaaga.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful