Sidee ayaan u beddelaa waddanka aan lacagta ka dirayo?

Macaamiisha cusub waxay sameyn doonaan dalka ay ka soo dirayaan marka ay isdiiwaangelinayaan. Iyada oo sababtu tahay amniga uma beddeli kartid waddanka diraya online-ahaan. Haddii aad u baahato inaad beddesho waddanka, fadlan la soo xiriir kooxdeena Taageerida Macaamiisha.

Was this article helpful?
2 out of 3 found this helpful