Sidee baan u awoodaa inaad wax ka beddelo faahfaahinta lacag qaataha?

Ka gal koontadaada bogga internetka,  tag "My Account"   ka dibna qaybta "My Recipients". Riix batonka "Edit" ee ku taala dhinaca qaataha aad  ka rabto inaad beddesho faahfaahinta ku saabsan.

Was this article helpful?
1 out of 3 found this helpful