Waxaan u diray lacag taleefanka gacanta, maxaa kadib dhacaya?

Adiga iyo lacag qaataha waxaad  ku heleysaan ogeysiisyo qoraal ahaan iyo/ama e-mailka marka lacagta la diro iyo la qaato.

Waxaad hubin kartaa meesha ay marayso lacag wareejintaada / xawaalada aad dirtay adigoo galaya koontadaada oo gujinaya "My transaction".

Was this article helpful?
9 out of 14 found this helpful