Maxaan sameeyaa haddii aan lacagta la soo wareejiyey / xawaalada la soo diray aynan weli soo gaarin boorsada taleefankeyga gacanta?

Haddii aadan ku helin lacagta loo soo wareejiyey / xawaalada loo soo diray  taleefanka gacanta wakhtiga bixinta la filayo, fadlan weydii soo diraha in uu la xiriiro kooxdeena Taageerida Macaamiisha.

Was this article helpful?
0 out of 3 found this helpful