Sidee bay u shaqeeysaa qaadashada lacagta caddaanta ah / kaashka ah?

Kaliya u dooro qaadashada lacagta caddaanka ah / kaashka ah si ah habka bixinta iyo ka dibna dooro bixiyaha qaadashada lacagta. Marka lacag bixintaada laga shaqeeyo,  diraha iyo qaataha labadaba waxay helayaan fariin qoraal ah oo uu la socdo tilmaamaha qaadashada lacag caddaan ah / kaash ah iyo koodka lacag-bixinta.

Si loo qaato lacagta la soo wareejiyey / la soo xawilay,  qaataha wuxuu u baahan doonaa (i) AQOONSI sawir leh oo muddadiisa socota oo muujinaya magaca oo buuxa oo u dhigma faahfaahinta uu soo galiyay diraha iyo (ii) koodka lacag bixinta, oo lagu sheegay farriinta qoraalka.

Was this article helpful?
4 out of 7 found this helpful