Muxuu qaataheyga uusan u awoodin inuu ka qaato lacag wakiilka?

Haddii uu qaatahaaga uusan awoodin inuu qaato lacagta, fadlan hubi in:

- Koodka lacag bixinta ee la siiyey wakiilka uu sax yahay
- AQOONSIGA sawirka leh ee  qaatahaaga uu u dhigmo magaca ku qoran lacag  wareejinta / xawaalad dirida
- Qaatahaaga wuxuu joogaa meesha laga qaato lacagta caddaanka ah / kaashka ee saxda ah

Haddii magaca ku qoran lacagta la wareejiyey / xawaalada la diray ay sax ahayn, fadlan la xiriir kooxdeena Taageerida Macaamiisha sida ugu dhakhsaha badan. "

Was this article helpful?
1 out of 2 found this helpful